PENGERTIAN AKHLAK TASAWUF MENURUT PARA PENDAPAT A. Pengertian AKHLAK akhlak tasawuf berasal berasal dari bhs Arab khuluq yang jamaknya akhlaq. […]